On the performance of too short adaptive FIR filters

D.W.E. Schobben, P.C.W. Sommen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the performance of too short adaptive FIR filters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde