On the performance of liquid-liquid Taylor flow electrochemistry in a microreactor – A CFD study

Yiran Cao, Natan Padoin (Corresponding author), Cíntia Soares, Timothy Noël (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the performance of liquid-liquid Taylor flow electrochemistry in a microreactor – A CFD study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Aarde en milieuwetenschappen