On the perceptual analysis of intonation

R.P.G. Collier

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On the perceptual analysis of intonation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Arts and Humanities

  Physics