On the origin of the magneto-optical effects in Li, Mg, Ni, and Co ferrite

W.F.J. Fontijn, P.J. Zaag, van der, R. Metselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
188 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6765-6767
TijdschriftJournal of Applied Physics
Volume83
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit