On the origin of laser-induced ultrafast demagnetization: theory and experiments

F. Dalla Longa, J.T. Kohlhepp, B. Koopmans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelAnnual scientific meeting FOM; Veldhoven, Netherlands, the (23 jan - 24 jan 2007)
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit