On the origin of dark current in organic photodiodes

Giulio Simone, Matthew J. Dyson, Christ H.L. Weijtens, Stefan C.J. Meskers, Reinder Coehoorn, René A.J. Janssen (Corresponding author), Gerwin H. Gelinck (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
32 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the origin of dark current in organic photodiodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie