On the optimal luminance transfer function in television

J.J. Andriessen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    46 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'On the optimal luminance transfer function in television'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen