On the optimal luminance transfer function in television

J.J. Andriessen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  46 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)68-69
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume7
  StatusGepubliceerd - 1972

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On the optimal luminance transfer function in television'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit