On the odd-even hopscotch scheme for the numerical integration of time-dependent partial differential equations

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On the odd-even hopscotch scheme for the numerical integration of time-dependent partial differential equations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Mathematics