On the number of zeros of certain functions

M. Voorhoeve, A.J. Poorten, van der, R. Tijdeman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)407-416
  TijdschriftIndagationes Mathematicae (Proceedings)
  Volume78
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1975

  Citeer dit