On the number of unique subgraphs of a graph

A.E. Brouwer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On the number of unique subgraphs of a graph'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Mathematics