On the number of unique subgraphs of a graph

A.E. Brouwer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  A question of Entringer and Erdös concerning the number of unique subgraphs of a graph is answered.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)184-185
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Combinatorial Theory, Series B
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1975

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On the number of unique subgraphs of a graph'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit