On the number of uncancelled elements in the sieve of Eratosthenes

N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  84 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)803-812
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume53
  Nummer van het tijdschrift5-6
  StatusGepubliceerd - 1950

  Citeer dit