On the number of lines in a linear space on $p^2+p+1$ points

A. Blokhuis, R.J.M. Schmitt, H.A. Wilbrink

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelCombinatorics '88 (Proceedings International Conference on Incidence Geometries and Combinatorial Structures, Ravello, Italy, May 23-28, 1988)
RedacteurenA. Barlotti
UitgeverijMediterranean Press
Pagina's201-209
Volume1
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit