On the number of cycles in planar graphs

K. Buchin, C. Knauer, K. Kriegel, A. Schulz, R. Seidel

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    35 Citaten (Scopus)
    147 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the number of cycles in planar graphs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde