On the nonlinear theory of one-dimensional homogeneous collisionless plasmas

R.W.B. Best

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  107 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Bremmer, H., Promotor
  Datum van toekenning24 feb. 1970
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1970

  Citeer dit