On the non-optimality of linear quadratic gaussian balanced truncation for constrained order controller design

Ruben Merks, Mahmoodreza Mirzakhalili, Siep Weiland

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the non-optimality of linear quadratic gaussian balanced truncation for constrained order controller design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen