On the motion of a row of colliding particles

M. Kuipers, M.H.C. Paardekooper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the motion of a row of colliding particles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Mathematics