On the motion of a compressible fluid in a rotating cylinder

J.J.H. Brouwers

    Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

    531 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'On the motion of a compressible fluid in a rotating cylinder'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering