On the modelling of flowing thermal plasmas, applied to an inductively coupled plasma

D.A. Benoij, E.C.J.N. de Jong, F.H.A.G. Fey, J.J.A.M. Mullen, van der, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)367-372
TijdschriftJournal of High Temperature Chemical Processes
Volume1
Nummer van het tijdschrift3, supplement
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit