On the modelling of a PIB/PB Boger fluid in extensional flow

M.R.J. Verhoef, B.H.A.A. Brule, van den, M.A. Hulsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the modelling of a PIB/PB Boger fluid in extensional flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen