On the mechanism of the polymerization of ε-caprolactam†. IV. Polymerization in the presence of water and either an amine or a carboxylic acid

D. Heikens, P.H. Hermans, G.M. Want, van der

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On the mechanism of the polymerization of ε-caprolactam†. IV. Polymerization in the presence of water and either an amine or a carboxylic acid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemische stoffen

  Fysica en Astronomie

  Engineering en materiaalwetenschappen