On the mechanism of the generation of petroleum

J.W. Jurg

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  359 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Schuit, George, Promotor
  Datum van toekenning26 sep 1967
  Plaats van publicatie's-Gravenhage
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit