On the mechanism of polymerization of ε-caprolactam in the presence of water. III. Supplementary remarks on a previous paper. Introduction of volume correction

D. Heikens, P.H. Hermans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On the mechanism of polymerization of ε-caprolactam in the presence of water. III. Supplementary remarks on a previous paper. Introduction of volume correction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen

  Fysica en Astronomie