On the mechanism of polymerization of ε-caprolactam in the presence of water. III. Supplementary remarks on a previous paper. Introduction of volume correction

D. Heikens, P.H. Hermans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  This paper is the third in this series and gives data and rate constants for the polymerization of e-caprolactam in the presence of water, corrected for volume changes during reaction at 221.8°C. The influence of the experimental uncertainties of the reaction velocities at small reaction times is discussed.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)429-436
  Aantal pagina's8
  TijdschriftJournal of Polymer Science
  Volume44
  Nummer van het tijdschrift144
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1960

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On the mechanism of polymerization of ε-caprolactam in the presence of water. III. Supplementary remarks on a previous paper. Introduction of volume correction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit