On the mechanics of the horseshoe bat cochlea

H. Duifhuis, M. Vater

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'On the mechanics of the horseshoe bat cochlea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen