On the mechanical role of de novo synthesized elastin in the urinary bladder wall

Silvia Wognum, David E. Schmidt, Michael S. Sacks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the mechanical role of de novo synthesized elastin in the urinary bladder wall'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Neuroscience

Engineering

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology