On the Lovász theta function for independent sets in sparse graphs

N. Bansal, Anupam Gupta, G. Guruganesh

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the Lovász theta function for independent sets in sparse graphs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde