On the interplay of gas dynamics and the electromagnetic field in an atmospheric Ar/H-2 microwave plasma torch

Petr Synek, Adam Obrusnik, Simon Hubner, Sander Nijdam, Lenka Zajickova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

15 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the interplay of gas dynamics and the electromagnetic field in an atmospheric Ar/H-2 microwave plasma torch'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie