On the interaction of non-linearity and dispersion in wave propagation : I. Boussinesq's equation

L.J.F. Broer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the interaction of non-linearity and dispersion in wave propagation : I. Boussinesq's equation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie