On the homogenization of the Buckley-Leverett equation including trapping effects at the micro scale

I.S. Pop, B. Schweizer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings Sixth International Congress on Industrial Applied Mathematics (ICIAM'07, Zürich, Switzerland, July 16-20, 2007)
Pagina's1024701-1024702
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Publicatie series

NaamPAMM, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics
Volume7(1)
ISSN van geprinte versie1617-7061

Citeer dit