On the heating dynamics in sparks

A.H. Markosyan, J. Zhang

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of Physics@FOM Veldhoven 2013, 22-23 January 2013, Veldhoven, The Netherlands
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit