On the hardness of computing an average curve

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

13 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the hardness of computing an average curve'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde