On the genericity of stabilizability for time-delay systems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
213 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the genericity of stabilizability for time-delay systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Mathematics

Computer Science