On the generation of water waves by a vibrating strip

J.B. Alblas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the generation of water waves by a vibrating strip'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen