On the fully developed turbulent compressible flow in an MHD generator

W.F.H. Merck

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

512 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Rietjens, L.H.T., Promotor
Datum van toekenning23 nov. 1971
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1971

Citeer dit