On the fluid mechanics of bilabial plosives

X. Pelorson, G.C.J. Hofmans, M. Ranucci, R.C.M. Bosch

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the fluid mechanics of bilabial plosives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Kunst en humaniteit

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Sociale wetenschappen