On the fine structure of the thermal bar front

N. Demchenko, I. Chubarenko, G.J.F. Heijst, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the fine structure of the thermal bar front'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Engineering