On the factorization of finite Abelian groups

N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  This article also appeared in Indagationes mathematicae.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)258-264
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1953

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On the factorization of finite Abelian groups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit