On the factorization of cyclic groups

N.G. Bruijn, de

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'On the factorization of cyclic groups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde