On the factorization of cyclic groups

N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  This article also appeared in Indagationes mathematicae.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)370-377
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1953

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On the factorization of cyclic groups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit