On the extrinsic principal directions of Riemannian submanifolds

Stefan Haesen, Daniel Kowalczyk, Leopold Verstraelen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the extrinsic principal directions of Riemannian submanifolds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde