On the exploitation of the 60 GHz oxygen adsorption band

P.F.M. Smulders

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)17-25
  Aantal pagina's9
  TijdschriftNERG : Tijdschrift van het Nederlands Elektronica- en Radiogenootschap
  Volume69
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit