On the experimental verification of a FEM simulation of deep drawing steel under combined pressure

A.L.P. Coremans

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's58
StatusGepubliceerd - 1991

Publicatie series

NaamTH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Vakgroep Produktietechnologie : WPB
VolumeWPA1083

Bibliografische nota

Guestresearch at the Mechanical Engineering Laboratories, Tsukuba, Japan.

Citeer dit