On the existence and uniqueness of a solution for an elliptic problem

I.S. Pop, W.A. Yong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)97-107
TijdschriftStudia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica
Volume45
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit