On the Error Rate of the LoRa Modulation with Interference

Orion Afisiadis (Corresponding author), Matthieu Cotting, Andreas Burg, Alexios Balatsoukas-Stimming (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the Error Rate of the LoRa Modulation with Interference'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen