On the equivalence of certain ergodic properties for Gibbs states

W.Th.F. Hollander, den, J.E. Steif

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

122 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieNijmegen
UitgeverijRadboud Universiteit Nijmegen
Aantal pagina's10
StatusGepubliceerd - 1997

Publicatie series

NaamKatholieke Universiteit Nijmegen. Mathematisch Instituut : report
Volume9724

Citeer dit