On the entropy of keys derived from laser speckle; statistical properties of Gabor-transformed speckle

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On the entropy of keys derived from laser speckle; statistical properties of Gabor-transformed speckle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Computer Science

  Engineering