On the efficiency of Wald's method of fitting straight lines

H. Theil, J. IJzeren, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)17-26
  TijdschriftRevue de l'Institut International de Statistique
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift1-3
  StatusGepubliceerd - 1956

  Citeer dit