On the efficiency of polymer solar cells

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)704-704
TijdschriftNature Materials
Volume6
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the efficiency of polymer solar cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit